Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul Przedszkolnej 3, odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2016 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawisty Nadbużne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć        Dodano: 21-04-2017 15:26


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u