Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Informacja dot. dalszego sposobu utrzymywania drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wójt Gminy Małkinia Górna na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w związku z licznymi zapytaniami hodowców dotyczącymi zniesienia rygorów w zakresie sposobów utrzymywania ptaków określonych w Rozporządzeniu MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzania środków związanych z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 poz. 2091) , iż do chwili obecnej rozporządzenie nie zostało uchylone, a zatem nakazy i zakazy określone w powyższym Rozporządzeniu OBOWIĄZUJĄ W DALSZYM CIĄGU.

Powiatowy Lekarz Weterynarii jednocześnie przypomina, iż za naruszenie przepisów w powyższym zakresie grożą sankcje określone w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539- tekst jednolity z późn. zm.)

Bogusława Łupińska                          
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa, Handlu i Usług                     Dodano: 08-03-2017 14:46


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u