Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” - szkolenie

INFORMACJA

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” w terminie 29 maja – 12 czerwca br. naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na następujące przedsięwzięcia:

- P.1„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy de faworyzowane;

- P.2„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się szkolenie, podczas którego zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na ww. przedsięwzięcia.

Prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.Dodano: 16-05-2017 11:58


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u